Bedrijf

Met DC Recycling saneren en recycleren we afgegraven grond en afgebroken materialen. We geven dit bouwafval een tweede leven en beperken op die manier de ontginning van primaire grondstoffen. Ook op logistiek vlak dragen we bij aan het ecologische proces: dankzij onze ligging aan het Albertkanaal zetten we in op de binnenvaart voor ons transport. Ideaal om vrachten te laden én om het fileprobleem (een beetje) op te lossen.

Wij verwerken

asfaltpuin
grond
steenpuin
grachtenspecie
betonpuin
slib

Wij verkopen

Primaire grondstoffen
zeezand 0/2
split
teelaarde
Producten van onze C-TOP
bouwstof
gekalkte bouwstof
teelaarde
Secundaire grondstoffen
gebroken beton

0/40 en 0/20

gebroken menggranulaat
gebroken asfaltpuin
Producten van onze mengcentrale
zandcement
cementgebonden steenslag type IA
cementgebonden steenslag type IIA
magere beton

C-TOP opslag

Op de terreinen van DC Recycling zijn we optimaal uitgerust om grond en slib op te slaan en te verwerken. De grond die we ontvangen wordt gezeefd om dan opnieuw te gebruiken als grondstof of om af te voeren naar een stortplaats. 

COPRO breekwerf

Onze recyclage-afdeling beschikt over een breekwerf waar afbraakmaterialen, zoals beton, bouwpuin en asfaltpuin gebroken worden om als secundaire grondstof een tweede leven te krijgen. 

Mengcentrale

Eventueel voegen we ter plaatse aan deze grondstoffen cement toe uit onze nieuwe mengcentrale. Moederbedrijf DCA hielp ons bij de planning en bouw van deze betoncentrale met 5 bunkers en voorzieningen voor toekomstige uitbreidingen.

Lid van VSOR

DC Recycling is lid van VSOR, de vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclingbedrijven. VSOR vertegenwoordigt de volledige keten van de sloop over recycleren tot de productie van hoogwaardige recyclinggranulaten.

Wij zetten afval om in meerwaarde.
Bart Geeraerts, Zaakvoerder

Ligging aan Albertkanaal is ideaal.

Onze ligging aan het Albertkanaal is niet toevallig gekozen. Transport via binnenvaart houdt niet alleen duizenden vrachtwagens van de weg, het faciliteert bijvoorbeeld ook de aanvoer van zeezand. Toegang tot de binnenvaart vergroot bovendien onze afzetmarkt.

Samenwerken maakt ons sterker.

DC Recycling opereert zelfstandig, maar wordt sinds de zomer van 2018 ondersteund door moederbedrijf DCA uit Beerse. Voor de ene vergroot de afzetmarkt, voor de andere breidt het aanbod uit. Op de werven van DCA kan het bedrijf nu zelf containers plaatsen en grond afvoeren. 

Contacteer ons

Benieuwd naar onze expertise en meerwaarde? Ook kennismaken doen we graag grondig. Tot binnenkort!